Personlig Assistans till barn

Personlig assistans till barn ska kompensera barnets funktionsnedsättning i livets olika situationer. Barn ska få möjlighet att leva som andra barn utan funktionsnedsättning i jämförbar ålder. Det kan vara möjligt genom personliga assistans.

Vad betyder då det? Vad kan du begära av anordnaren, den personliga assistenten eller föräldern i livets olika situationer?

Johan var i veckan på utbildning genom IfA
Barnets assistans – Barnets möjlighet.
Karin Boskovic ledde utbildningen som innehöll många spännande programpunkter.

Barnets rättigheter enligt LSS och FNs barnkonvention
Barnets utveckling – assistansen som verktyg
Arbetsledningens betydelse

Johan fick också ta del av Ansvarsfördelningsverktyget (AFV) som är en hjälp till att ge barnet relevant information som barnet kan förstå och ger en möjlighet att göra barnets röst hörd.

IfA har utvecklat en metod, Ansvarsfördelningsverktyget, för att stärka barnets självbestämmande och inflytande över den personliga assistansen.

Är du intresserad av hur det går till så kontakta Johan så får du veta mera.