OM ASSISTANS PÅ GOTLAND

Carina berättar historien om företaget

När man får barn så blir livet sig inte riktigt likt och när man får barn med funktionsvariationer då förändras hela världsbilden. 1986 föddes vår förstfödda son, Robin. Det stod klart redan innan förlossning att Robin förmodligen hade en funktionsnedsättning av någon form. Undersökning efter undersökning visade att Robin verkade ha en grav hjärnskada och förmodligen skulle det påverka Robins intellekt och funktion.

Vår lilla bebis, den finaste av alla, hur skulle livet bli nu? Vi hade inte en aning. Det blev långa perioder på sjukhus och vi förstod under åren som följde att det var många olika saker vi behövde sätta oss in i. Robin hade bland annat ett kraftigt begränsat synfält och en väldigt liten synförståelse som gjorde det mesta obegripligt för honom. Allt var nytt för oss, allt från det så omtalade föräldraskapet till att nu förstå att det barn vi fått hade en grav funktionsnedsättning. Livet som förstagångsföräldrar tog sig en annorlunda start.

Robin själv var och är, den gladaste och kramigaste av alla. Många har fått tagit del av hans glädje och charm. Vi försökte med tiden hitta våra rutiner och vardagen kantades av allt från glädje, sorg, mediciner att komma ihåg, sömnbrist, blöjbyten och krampanfall. För honom och oss föräldrar fylldes livet med besök hos läkare, sjukhusvistelser och myndighetskontakter. Robin hade från födelsen en väldigt svårbehandlad epilepsi, som än idag ger många anfall varje dag. Robin fick sin första assistent på dagis och assistenterna, som så klart har växlat under åren, har följt Robin allt sedan dagis, genom grundskola, gymnasium och nu i daglig verksamhet.

All den erfarenhet jag fått under åren med assistans på så nära håll gav mig mod att själv starta företag i personlig assistans. Jag kände att det behövdes ett lokalt och privat assistansbolag på Gotland som kunde erbjuda kvalitativ assistans, med delaktighet och närhet. År 2003 grundades Wisby Assistans AB

Wisby Assistans AB växte mer än jag kunnat drömma om. Att starta företag i personlig assistans och med det kunna göra skillnad i någon annans liv det känns underbart.

År 2017 förvärvade Wisby Assistans ett annat företag, Assistans på Gotland med samma värderingar och synsätt på assistansens utförande som Wisby Assistans.

Sommaren 2019 kände jag att politikens vindar gjorde det svårt för oss små assistansföretag att kunna ge den tryggheten som jag vill ge till våra kunder. Efter att i många år haft gott samarbete med Humana Assistans så valde jag att Humana med sina resurser och kompetens skulle få ta över vår verksamhet.

Vi är nu många fler medarbetare, både på kontoret och assistenter som tillsammans kan ge förutsättningarna till någon annans livskvalitet, det är fantastiskt. Det ger mig både glädje och tillfredsställelse.

Blåsigt på stranden

Carina Funck, grundare

Endast genom handling
vinner livet i betydelse.
H.C.Andersen

Vår värdegrund

Närhet – Trygghet – Respekt

Med närhet menar vi…

 • Vi är ett lokalt (förankrat) företag och det är lätt att nå oss både på plats och per telefon
 • Våra möten är personliga och vi har en god kommunikation mellan assistenter – kunder och kontorspersonal
 • Vi är närvarande i all vår verksamhet
 • Hela vår verksamhet genomsyras av ett stort engagemang
 • Vi strävar efter att alla ska känna en god gemenskap

Med trygghet menar vi…

 • Vi har en hög kompetens och en mångsidig erfarenhet som gör att våra kunder och assistenter känner sig trygga med oss som assistansanordnare och arbetsgivare
 • Vi är lyhörda för våra kunders och assistenters behov
 • Vi tar tag i problemen och löser dem snabbt och smidigt på bästa möjliga sätt
 • Vi värnar om en god arbetsmiljö för alla medarbetare
 • Vi är den viktiga länken mellan myndigheter och kund/assistent

Med respekt menar vi…

 • Att vi har respekt för människan
 • Att vi respekterar allas känslor och visar empati mot varandra
 • Att vi känner ödmjukhet för att alla människor är olika
 • Att vi ser individen i varje människa
 • Vi ser våra medarbetare och kunder som individer med sina olika behov

Vad är personlig assistans

Socialstyrelsen beskriver personlig assistans så här. Lagen heter ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade” – LSS. LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde.

Här kan du läsa hela lagtexten LSS – Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vem gäller lagen för?

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter

Den som uppfyller dessa kriterier kan vara berättigad till personlig assistans, det utreds av en handläggare hos Regionen och/eller Försäkringskassa. En handläggare träffar då den enskilde för att ta reda på hur hjälpbehovet ser ut. För att kunna bli beviljad assistansersättning via Försäkringskassan krävs att man har grundläggande behov med sammanlagt minst 20 timmar per vecka. Som grundläggande behov räknas personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning. Om de grundläggande behoven inte uppnår 20 timmar i veckan kan man ändå beviljas personlig assistans men då via kommunen.

Därefter utreds om man har övriga behov av personlig assistans för att sköta sin dagliga livsföring.

Personlig assistans innebär…

 • att följa brukaren oavsett var han eller hon är, i olika verksamheter, på olika platser och på olika tider på dygnet – arbetstid året om, ibland sju dagar i veckan, ibland fem.
 • att anpassa sig efter brukarens vanor och vilja. Meningen är att du som personlig assistent skall hjälpa brukaren att leva sitt liv och göra allt som inte brukaren själv klarar av på grund av sin funktionsnedsättning: äta, klä sig, förflytta sig, till att kommunicera, arbeta, studera och mycket mer.
 • att kunna sätta gräns mellan att vara kompis och professionell utefter brukarens förutsättningar och önskemål.
 • att ingå i en arbetsgrupp, självklart kan arbetsgruppen ha olika många assistenter, individuellt efter brukarens assistansbehov. Ibland ingår övernattning (jour/väntetid) hos brukaren.

I Assistans på Gotlands arbetsgivaransvar ingår att vi:

 • Skriver anställningsavtal med dig
 • Handleder och schemalägger arbetsgruppen där du ingår
 • Samordnar dig och övriga assistenter i arbetsgrupper.
 • Stödjer dig i alla frågor rörande din anställning.

Assistans på Gotland sköter löpande:

 • Löneutbetalningar
 • Betalning av skatter och avgifter
 • Betalning av lagstadgade försäkringar

Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet avtalar kollektivavtal gällande personliga assistenter som Assistans på Gotland följer.

Juridisk service

Visst är det svårt att förstå alla lagar och regler? Ibland behövs det någon som kan förstå det brev du nyss fått från Försäkringskassan eller Regionen. Behöver du hjälp med att överklaga ditt beslut och eventuellt hjälp med att föra din talan? Vi kan hjälpa dig med det.

Kanske fick du ett beslut som inte är tillräckligt eller som du inte förstår. Du kanske funderar på vilken assistans du har rätt till? Vi kan förklara det för dig och hjälpa dig vidare/framåt. Med den erfarenhet och kunskap vi har kan vi hjälpa dig att tillvarata dina rättigheter när det gäller assistansfrågor. Genom juridisk rådgivning kan vi stötta dig, reda ut det krångliga och hjälpa dig stå upp för din sak.

Vi känner ett stort engagemang för våra kunder och för oss är det viktigt att du har förståelse för vad rättighetslagen kan innebära. Vi vill att du ska känna dig trygg med din assistans.

Som kund hos oss kan du känna dig trygg med Sveriges största samlade juridiska kompetens inom personlig assistans. Din personliga jurist ingår i Humans juridiska nätverk som under åren kunnat hjälpa fler än 1000 personer att få assistans.

Vår jurist har stor kunskap från många delar av socialförsäkringsbalken och dess lagar och regler, hon kan hjälpa dig i den snåriga världen.

Tveka inte att höra av dig till oss så berättar mer om vad vi kan göra för just dig!