Ny utredare för översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Pressmeddelande från regeringen:

Regeringen utser Gunilla Malmborg som ny särskild utredare för Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.
Förordnandet gäller från den 1 augusti 2017.

Gunilla Malmborg har en lång erfarenhet inom Socialdepartementet och dess sakområden. Hon är utbildad socionom och har en bakgrund inom socialtjänsten i Stockholms Kommun. Gunilla Malmborgs senaste uppdrag har varit kanslichef för ersättningsnämnden, samordnare för minnesmärke efter flodvågskatastrofen samt lett hjälpmedelsutredningen.

Den tidigare särskilde utredaren Désirée Pethrus har på egen begäran entledigas från sitt uppdrag som särskild utredare från den 1 augusti 2017.

Den tidigare särskilde utredaren Désirée Pethrus har på egen begäran entledigas från sitt uppdrag som särskild utredare från den 1 augusti 2017.

– Désirée Pethrus har valt att lämna sitt uppdrag som utredare för att helt kunna fokusera på sitt riksdagsuppdrag. Jag tackar Désirée Pethrus för en bra insats. LSS-frågan är viktig för regeringen och utredningen löper på utan avbrott med Gunilla Malmborg som ny utredare, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningens uppdrag
Utredningens översyn ska leda fram till förslag för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och för en lagstiftning som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I utredningen ingår även att analysera orsaken till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång till och omfattning av insatser.

Utredaren ska också skapa forum för dialog med funktionshindersrörelsen, de politiska partierna, berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra berörda organisationer.

Uppdraget ska senast redovisas den 1 oktober 2018.