Styrelsemöte BPA

I morgon åker jag till Stockholm för att närvara på BPA (Bransch Personlig Assistans) styrelsemöte. Som vanlig är dagordningen full av punkter. Imorgon är första mötet med en ”nygammal” styrelsegrupp där Maria Nyström är ordförande. Vi är 9 till antalet varav 3 är nyvalda. Det ska bli spännande att träffa de nya medlemmarna. Bland punkterna och samtalsämnen är med all säkerhet den aktuella Reepaluutredningen, regeringen och Åsa Régners alla utspel angående LSS och mycket mm.

/ Carina

Styrelsemedlemmar i BPA:
Maria Nyström, Team Olivia -ordförande
Zeinab Daugaard, Humana
Anastasia Geogiadou, Alminia
Jonny Håkansson, Omsorgsgruppen
Jens Runesson, JA Assistans
Carina Funck, Wisby Assistans
Ola Hålen OP Assistans
Karin Stålhandske Frösunda
Mattias Lind, MR Assistans