Värdeord – något att bygga på eller tomma ord?

Våra värdeord kan man se i olika sammanhang och kanske funderar du över vad vi egentligen menar med de här orden. Jag ska förklara, vår värdegrund togs fram i samarbete med våra kunder och assistenter. Vad menar vi då med orden, vad har det för innebörd.

Vår gemensamma värdegrund får ses som bas eller kompass och som talar om hur vi ska agera mot våra medmänniskor inom företaget.
Känner du detsamma som oss och vill arbeta utifrån dessa ledord i värdegrunden då är du en i gänget. Det här är innebörden i våra värdeord.

Närhet – Vi är ett gotländskt företag med gotländska kunder och ett lokalt kontor vilket gör att vi finns nära kunden och nära assistenterna. Vi på kontoret är aldrig långt bort. Om du inte kommer och besöker oss så finns vi bara ett telefonsamtal bort. Oavsett tid eller dag på året så når du oss genom vår akuttelefon då kontoret är stängt.

Kontoret finns lättillgängligt i Visby och vi har alltid tid för ett samtal. Både för kund och assistent, vi tycker att våra kunder och assistenter är lika viktiga! Utan kunder har vi inga assistenter, men utan assistenter har vi inte några kunder heller.

Våra beslutsvägar är korta och tanken är att du som kund och assistent snabbt skall få svar på ditt samtal eller fråga. Det ska vara enkelt att prata med oss!

Trygghet – Vi har många års erfarenhet och kunnande om assistans och det gör att våra kunder kan känna sig trygga i sitt val av assistansanordnare.  Vi vill också vara den bästa av arbetsgivare för våra assistenter. Vi verkar för att våra kunder och assistenter ska känna trygghet och förtroende för det sätt vi valt att bedriva Wisby Assistans verksamhet på. Till vår hjälp har vi jurist, arbetsgrupper, samordnare och skyddsombud. Självklart så har vi Socialstyrelsens tillstånd att bedriva assistans och kollektivavtal som styr och reglerar assistenternas anställning. Det ger bra förutsättningar för alla hos Wisby Assistans att känna trygghet och förtroende.

Kollektivavtalet talar också om att vi som arbetsgivaren är skyldig att teckna olika försäkringar för den anställde. Det gäller vid arbetsskada, sjukdom, pension mm.

Utöver det som står i kollektivavtalet så följer vi så klart även alla andra lagar och förordningar som finns för arbetsmarknaden som t.ex. arbetstidslagen och arbetsmiljölagen.

Din trygghet är viktig för oss.

Respekt – Wisby Assistans har ett stort ansvar både gentemot våra kunder och våra assistenter. Vi möter alltid den enskilde utifrån hennes eller hans förmåga, vilja och sätt att kommunicera. Vi strävar efter ömsesidig respekt och samspel mellan alla, – arbetsgivaren, kunden och assistenten. Vi vill att våra kunder ska känna respekt för det arbete som våra assistenter gör och vi vill att våra assistenter känner respekt för våra kunders liv oavsett vilket behov av assistans de behöver.

Vi vill att det ska finnas en ömsesidig respekt och ödmjukhet i våra olika roller och inse hur den egna rollen påverkar andra.  Vad innebär det att leva sitt med assistans och vad innebär det att arbeta som personlig assistent. Det kan vara ett av de svåraste jobb man kan ha. Men ett av de viktigaste! Sådan insikt skapar förståelse för assistenterna och kundernas olika förutsättningar och behov.

Carina Funck